341/Β/29.01.2021 – NEA ΚΥΑ (Έκτακτα μέτρα για COVID 19 μέχρι 8.2.2021)

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6877
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 341/Β/29.01.2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00

id: 629

Κατεβάστε εδώ το αρχείο