365/Υ.Ο.Δ.Δ./26.06.2018 – Συγκρότηση Επιτροπή Αξιολόγησης

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Α1β/Γ.Π.: οικ. 48052
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 365/Υ.Ο.Δ.Δ./26.06.2018

“Συγκρότηση και Ορισμός μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Επιτροπή Αξιολόγησης)”

id: 498

Κατεβάστε εδώ το αρχείο