3660/Β/07.08.2021 – NEA ΚΥΑ (Έκτακτα μέτρα για COVID 19 από 09.08.2021 μέχρι 16.08.2021)

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 3660/Β/07.08.2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00

id: 668

Κατεβάστε εδώ το αρχείο