3686/Β/10.08.2021 – Οικονομική ενίσχυση ύψους 70.000.000 € στο Υπουργείο Υγείας

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Β1.α/οικ. 49804
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 3686/Β/10.08.2021

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενους φορείς του, στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού

id: 669

Κατεβάστε εδώ το αρχείο