3794/Β/13.08.2021 – Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό εργαζομένων

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 3794/Β/13.08.2021

Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού

id: 669Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο