3805/Β/27.10.2017 – Αναθεώρηση της λίστας 3816

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθ. Δ3(α)/74015
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 3805/Β/27.10.2017

“Αναθεώρηση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α΄/2010)”

id: 480

Κατεβάστε εδώ το αρχείο