380/Β/07.02.2020 – Συμψηφισμός δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και παραγωγικών δαπανών με το clawback 2019

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Γ.Π. Β1.Β2/4577
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 380/Β/07.02.2020

Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής – Καθορισμός ανώτατου ποσού για τις δαπάνες του έτους 2019

id: 533

Κατεβάστε εδώ το αρχείο