3823/Β/31.10.2017 – Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ3(α)/77022
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 3823/Β/31.10.2017

“Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”

id: 481

Κατεβάστε εδώ το αρχείο