3899/Β/21.08.2021 – NEA ΚΥΑ (Έκτακτα μέτρα για COVID 19 από 23.08.2021 μέχρι 30.08.2021)

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51684
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 3899/Β/21.08.2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00

id: 670

Κατεβάστε εδώ το αρχείο