3957/Β/15.09.2020 – Μέτρα πρόληψης κατά της COVID 19 – Υποχρεωτική μάσκα

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 56924
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 3957/Β/15.09.2020

Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής

id: 589

Κατεβάστε εδώ το αρχείο