3958/Β/15.09.2020 – Μέτρα πρόληψης κατά της COVID 19 – Οργάνωση συνεδρίων

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56435
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 3958/Β/15.09.2020

Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

id: 587

Κατεβάστε εδώ το αρχείο