3959/Β/27.08.2021 – ΝΕΑ ΚΥΑ – Διαδικασία παρακολούθησης της συμμόρφωσης στον υποχρεωτικό εμβολιασμό εργαζομένων του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.52796
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 3959/Β/27.08.2021

Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19

id: 672

Κατεβάστε εδώ το αρχείο