3ο Clinical Research Conference – Κλινική έρευνα: ώρα για δράση

Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια κυρίως σε θεσμικό επίπεδο, η Ελλάδα εξακολουθεί να υστερεί σημαντικά στον τομέα της κλινικής έρευνας, σε μια κρίσιμη περίοδο, που η χώρα έχει άμεση ανάγκη για ξένες, ιδιωτικές επενδύσεις. Τώρα είναι Ώρα για Δράση και το 3ο Clinical Research Conference έχει ως κύριο στόχο να κινητοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να ξεπεραστούν εσφαλμένες αντιλήψεις, δογματισμοί και γραφειοκρατικά εμπόδια.

Πρόγραμμα Συνεδρίου