4011/Β/18.09.2020 – ΝΕΑ ΚΥΑ: Προσδιορισμός των ευπαθών ομάδων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. 37095/1436
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 4011/Β/18.09.2020

Καθορισμός έννοιας «ευπαθών ομάδων εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, καθώς και των απαιτουμένων ιατρικών πιστοποιητικών για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου ογδόου της από 22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161)

id: 591

Κατεβάστε εδώ το αρχείο