4043/Β/21.09.2020 – Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων ΕΟΠΥΥ

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. 1201/708
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 4043/Β/21.09.2020

Αναθεώρηση του πλαισίου Διαδικασιών Εισαγωγής/Καταχώρισης/Διαχείρισης προϊόντων στην εφαρμογή του Μητρώου Αποζημιούμενων Προϊόντων ΕΟΠΥΥ και κατάργηση της υπ’ αρ. 1013/694/23-07-2020 απόφασης του Δ.Σ. (Β΄ 3727)

id: 593

Κατεβάστε εδώ το αρχείο