40/Α/04.03.2019 – Νομιμοποίηση δαπανών -Συμψηφισμός οφειλών

Νομοθετικό Κείμενο: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4599
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 40/A/04.03.2019

“Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες”

id: 510Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο