4179/Β/18.11.2019 – Νοσοκομειακό clawback

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Γ.Π. Β1β/οικ.76884
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 4179/B/18.11.2019

“Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (Clawback) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 2019”

id: 526A

Κατεβάστε εδώ το αρχείο