4259/Β/30.09.2020 – Παράταση ισχύος της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.56435/14.9.2020 – Διοργάνωση συνεδρίων

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 60943
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 4259/Β/30.09.2020

Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56435/14.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3958)

id: 596

Κατεβάστε εδώ το αρχείο