42/Α/25.02.2020 – ΠΝΠ Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού

Νομοθετικό Κείμενο: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 42/Α/25.02.2020

Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού

id: 536Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο