4313/Β/11.12.2017 – Ρύθμιση οφειλών clawback και rebate

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 88548
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 4313/Β/11.12.2017

“Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης με τη μορφή δόσεων, των υπολειπόμενων οφειλών από clawback και rebate, των παροχών προς τον ΕΟΠΥΥ”

id: 483

Κατεβάστε εδώ το αρχείο