4337/Β/18.09.2021 – NEA ΚΥΑ (Έκτακτα μέτρα για COVID 19 από 20.09.2021 μέχρι 27.09.2021)

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.57069
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 4337/Β/18.09.2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00

id: 675

Κατεβάστε εδώ το αρχείο