43/Α/09.03.2019 – Εκσυγχρονισμός και αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου ιδιωτικών κλινικών, σύσταση ΕΟΔΥ, ΕΙΝ και λοιπές διατάξεις

Νομοθετικό Κείμενο: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4600
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 43/Α/09.03.2019

“Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου”

id: 511

Κατεβάστε εδώ το αρχείο