446/ΥΟΔΔ/18.06.2020 – 2η Τροποποίηση – Μέλη Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ1/6276/2081
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 446/ΥΟΔΔ/18.06.2020

Διορισμός Προέδρου, μελών και γραμματέα στην ΤΔΕ της Γ΄ Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Αττικής – Δυτική με έδρα την Αθήνα του e-ΕΦΚΑ (τ.ΟΑΕΕ Δυτικής Αττικής)

id: 571Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο