4484/Β/11.10.2020 – COVID-19: 4 επίπεδα προληπτικών μέτρων

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 4484/Β/11.10.2020

Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

id: 600

Κατεβάστε εδώ το αρχείο