4506/Β/20.12.2017 – Θετική λίστα

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ3(α)/87526
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 4506/Β/20.12.2017

“Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”

id: 483Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο