451/Β/25.06.2015 – Νέο ΔΣ Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων

Νομοθετικό Κείμενο:  Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ. 44266

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 451/Β/25.06.2015

Τροποποίηση της αριθμ. Α2β/Γ.Π.23695/3−4−2015 υπουργικής απόφασης με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.).

id: 394

Κατεβάστε εδώ το αρχείο