4526/Β/01.10.2021 – Αναθεώρηση καταλόγων 1Α & 1Β

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ3(α)48592
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 4526/Β/01.10.2021

Αναθεώρηση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 ν. 3816/2010 (Α’ 6).

id: 678

Κατεβάστε εδώ το αρχείο