4617/Β/28.12.2017 – Νέος τρόπος υπολογισμού του νοσοκομειακού clawback

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Β1β/Γ.Π./οικ.95830
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 4617/Β/28.12.2017

“Τροποποίηση της αριθμ. Β1β/Γ.Π./οικ.50231/2017 (ΦΕΚ Β΄ 2255) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw back) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 2017”

id: 485

Κατεβάστε εδώ το αρχείο