4792/Β/30.10.2020 – Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. οικ. 6677
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 4792/Β/30.10.2020

Σύσταση Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 83 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43)

id: 602

Κατεβάστε εδώ το αρχείο