4829/Β/02.11.2020 – Έκτακτα μέτρα για Covid-19

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 4829/Β/02.11.2020

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

id: 604

Κατεβάστε εδώ το αρχείο