4830/Β/02.11.2020 – Τηλεργασία και προσέλευση

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. 44921/1377
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 4830/Β/02.11.2020

Επέκταση, σε όλη την Επικράτεια, της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας.

id: 605

Κατεβάστε εδώ το αρχείο