48/Β/13.01.2021 – Παράταση του χρονικού διαστήματος εκκαθάρισης για την παροχή φαρμάκων σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 1059
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 48/Β/13.01.2021

Παράταση του χρονικού διαστήματος εκκαθάρισης για την παροχή φαρμάκων αποκλειστικά σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4715/2020 (Α’ 149)

id: 626Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο