4949/Β/10.11.2020 – Σύνθεση και λειτουργία της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Αμοιβών και Τιμών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του ΕΟΠΥΥ

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 69310
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 4949/Β/10.11.2020

Καθορισμός σύνθεσης και τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Αμοιβών και Τιμών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

id: 607

Κατεβάστε εδώ το αρχείο