4981/Β/11.11.2020 – Δόσεις clawback ΕΟΠΥΥ – Ρύθμιση

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Β2β/Γ.Π.οικ. 70808
Εφημερίδα Κυβερνήσεως:4981/Β/11.11.2020

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας είσπραξης των οφειλόμενων ποσών αυτόματης επιστροφής (claw back) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), των ΚΑΚ φαρμακευτικών προϊόντων και των φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ έτους 2019

id: 608

Κατεβάστε εδώ το αρχείο