4999/Β/12.11.2020 – Μετακίνηση από τις 05:00-21:00 – COVID-19

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72687
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 4999/Β/12.11.2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β’ 4899)

id: 609

Κατεβάστε εδώ το αρχείο