5087/Β/31.12.2019 – Καθορισμός ορίου της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης για τα φαρμακεία Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Β2β/Γ.Π.90654
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 5087/Β/31.12.2019

“Καθορισμός ορίου της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης για τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.”

id: 529

Κατεβάστε εδώ το αρχείο