5245/Β/26.11.2020 – Παράταση τηλεργασίας ως τις 31.12.2020

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. οικ. 48690/1476
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 5245/Β/26.11.2020

Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας, για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας

id: 612

Κατεβάστε εδώ το αρχείο