53/Α/02.06.2015 – Έκδοση Διαταγής Πληρωμής από Διοικητική Σύμβαση

Νομοθετικό Κείμενο:  NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4329

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 53/Α/02.06.2015

Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής και άλλες διατάξεις.

id: 386Β

Κατεβάστε εδώ το αρχείο