5448/Β/09.12.2020 – Φαρμακευτική δαπάνη Νοσοκομείων

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Β1, Β2/οικ.79149
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 5448/Β/09.12.2020

Κατανομή ορίων έτους 2020 για τη φαρμακευτική δαπάνη των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

id: 614

Κατεβάστε εδώ το αρχείο