546/Β/20.02.2018 – Καθορισμός διαδικασίας, προϋποθέσεων, κριτηρίων επιλογής μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. οικ. 648
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 546/Β/20.02.2018

“Καθορισμός διαδικασίας, προϋποθέσεων και κριτηρίων για την αξιολόγηση και την επιλογή των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης”

id: 487

Κατεβάστε εδώ το αρχείο