5486/Β/12.12.2020 – Έκτακτα μέτρα COVID-19 στην Επικράτεια από13-12-2020 έως και 07-01-2021

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 5486/Β/12.12.2020

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00

id: 616

Κατεβάστε εδώ το αρχείο