55/Α/11.03.2020 – Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας

Νομοθετικό Κείμενο: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 55/Α/11.03.2020

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του

id: 539

Κατεβάστε εδώ το αρχείο