574/Β/21.02.2018 – Έγκριση θετικής λίστας

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ3(α)/12647
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 574/Β/21.02.2018

“Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”

id: 488

Κατεβάστε εδώ το αρχείο