5863/Β/31.12.2020 – Συμψηφισμός clawback με δαπάνες R&D

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Γ.Π. B1 Β2/84482
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 5863/Β/31.12.2020

Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής – Καθορισμός ανώτατου ποσού για τις δαπάνες του έτους 2020

id: 623

Κατεβάστε εδώ το αρχείο