63/Α/05.04.2018 – Νομιμοποίηση δαπανών -Συμψηφισμός οφειλών

Νομοθετικό Κείμενο: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4532
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 63/Α/05.04.2018

“Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις”

id: 491

Κατεβάστε εδώ το αρχείο