648/Β/20.02.2021 – NEA ΚΥΑ (Έκτακτα μέτρα για COVID 19 από 22.2.2021 μέχρι 01.3.2021)

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10969
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 648/Β/20.02.2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00

id: 633

Κατεβάστε εδώ το αρχείο