64/Α/14.03.2020 – Κατεπείγοντα μέτρα περιορισμού – COVID-19

Νομοθετικό Κείμενο: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 64/Α/14.03.2020

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

id: 539Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο