68/Α/20.03.2020 – Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του COVID-19

Νομοθετικό Κείμενο: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 68/Α/20.03.2020

Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης

id: 543

Κατεβάστε εδώ το αρχείο