726/Β/08.03.2020 – ΚΥΑ Αναστολή Λειτουργίας Συνεδριακών Χώρων

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15954
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 726/Β/08.03.2020

Επιβολή των μέτρων προσωρινής απαγόρευσης της παρουσίας κοινού σε αθλητικές εκδηλώσεις, της λειτουργίας χώρων διενέργειας συνεδριακών εκδηλώσεων και της λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)

id: 537

Κατεβάστε εδώ το αρχείο