753/Β/29.04.2015 – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε στελέχη του Υπουργείο Εργασίας

Νομοθετικό Κείμενο:  Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. οικ. 16360/4650

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 753/Β/29.04.2015

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου και στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε.»

id: 382

Κατεβάστε εδώ το αρχείο